MENÜ
Profi pénzügyi tanácsadás

HALLGAT a pénzügyi szakértőjére?  ÖNNEK lesz EREDMÉNYE belőle!

Biztosítás

Az azonos veszéllyel fenyegetettek tömegesen jelentkező kockázatainak díjfizetés ellenében történő szervezése és kártérítése.

Biztosítási díj

A szerződő által fizetett pénzösszeg, amely a kockázatvállalás árát fejezi ki. Mértékét a statisztikán alapuló kárvalószínűség határozza meg. Két nagy összetevője a kockázati és a vállalkozói díjrész.

Előbbi a felmerülő károkat, utóbbi a költségeket és nyereséget fedezi.

Biztosítási esemény

A biztosítási szerződésben foglaltak szerint az adott esemény bekövetkeztével a biztosított vagy a kedvezményezett szolgáltatásban részesül.

Biztosító

A biztosító olyan szervezet, amely vállalja, hogy a díj ellenében a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtja a kedvezményezett számára. Elbírálja az új tag belépési kondícióit, díjakat kalkulál, magára vállalja a biztosított jövőbeni követelését, befekteti a pénzt és működteti a veszélyközösséget.

Biztosított

Akinek a személyére (életére) jön létre a biztosítási szerződés. A biztosítási összeg felvételére ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. A biztosított és a szerződő személye lehet azonos, vagy eltérő.

Elérési biztosítás

Olyan életbiztosítási szerződés, amelynek szolgáltatását a tartam végeztével teljesíti a biztosító a biztosított életben léte esetén.

Életbiztosítás

Olyan biztosítási szerződés, amellyel a biztosított – bizonytalan időpontban – bekövetkező halála esetére mentesítheti a hátramaradottakat az anyagi gondoktól, illetve meghatározott életkor elérésekor egyösszegű – vagy járadékszolgáltatásával a jövedelemcsökkenés pótlását szolgálja.

Haláleseti (kockázati) életbiztosítás

Olyan biztosítási szerződés, amely kizárólag a biztosított tartamon belüli halála esetére nyújt fedezetet.

A tartam lejártával a szerződés kifizetés és további díjfizetés nélkül megszűnik.

Járadékbiztosítások

Az az életbiztosítás, amelynek kezdete, vége és tartama a biztosított halálától függ. Ez lehet egyszeri, vagy folyamatos díjas, azonnal induló vagy halasztott.

Kedvezményezett

Életbiztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási összeg felvételére jogosult, a szerződésben megnevezett személy.

Kiegészítő biztosítás

Az alapbiztosításhoz kötött, vele együtt érvényes további kockázatokra kiterjedő biztosítási szerződés.

Kötvény

A biztosítási szerződés feltételeit, és az ajánlat elfogadását tartalmazó a biztosító által kibocsátott okirat.

Nyugdíjbiztosítás

Az életjáradék biztosítás egyik megfelelője. A biztosítás díját előre, részletekben fizetik. Általában a nyugdíjba vonulást követően veszi kezdetét a járadékszolgáltatás.

Szerződő

A biztosítási szerződést megkötő és a díjfizetést vállaló természetes vagy jogi személy. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

Term fix (meghatározott tartamú) életbiztosítás

A term fix biztosítás esetén a biztosítási tartam lejártakor a biztosító a biztosítási összeget mindenképpen kifizeti a kedvezményezettnek (függetlenül attól, hogy a biztosított életben van, vagy nincs). A biztosítási jelleg abból fakad, hogy amennyiben a biztosított a díjfizetési tartam alatt meghal, akkor a biztosító átvállalja a biztosítás díját, azt nem kell tovább fizetni.

Elsősorban a gyermek számára történő előtakarékosság egyik kedvező formája, hiszen a biztosított (pl. szülő) díjfizetési időszak alatti halála esetén is hozzájut a gyermek a szükséges biztosítási összeghez.

Unit-linked életbiztosítás (befektetésekhez kötött életbiztosítás)

A befektetési egységhez kapcsolt biztosítások. A befizetett díjakat a biztosító az ügyfél által meghatározott befektetésekbe (eszközalapokba) helyezi. A biztosítási szolgáltatás értéke, illetve az ügyfél befizetéseiért vásárolható befektetési egységek száma ezen befektetések árfolyamától függ.

Vegyes életbiztosítás

Elegyíti az életbiztosítás két alaptípusát, a kockázati és elérési biztosítás szolgáltatásait. A biztosító a tartam alatti halál, vagy az elérés esetén teljesül.

Vegyes típusú hitelfedezeti életbiztosítás

A vegyes típusú hitelfedezeti biztosítás lényege, hogy az ügyfél a hitelezőnek csak a kamatokat és a kezelési költséget, míg a biztosítónak a rendszeres díjakat fizeti. Az ügyfél vegyes típusú életbiztosításának biztosítási összege egyenlő a hitel összegével, a biztosítás kedvezményezettje a hitelező. A biztosítási esemény bekövetkeztekor (a biztosított halálakor, vagy a lejárat napján) a biztosító a hitel összegét kifizeti a hitelezőnek, törleszti a biztosított tőketartozását.

 

Asztali nézet